hastanın namazı Hüsnü Köktürk derlemesi

Hüsnü Köktürk   TB6BHK     husnu66tr@yahoo.com

Hüsnü Köktürk       http://www.geocities.ws/husnu66tr/hasta_namazi.htm

    MEHMET ZİHNİ        Nimet-i İslam

Sücud için olan îmâ, rükû için olan îmâ’dan aşağıca olur, yani biraz daha eğilir. Ta ki, rükû ile sücud yekdiğerinden fark edilebilsin. Eğer sücud îmâsinı, rüku îmâsından farklı etmeyip, onları, yekdiğerine müsavi kılarsa namazı sahih olmaz…….

Îmâ için eğilmekte mübalağa lazım olmayıp, biri diğerinden farklı olarak, biraz eğilmek kafidir.  sayfa 354– 1971 basım.   (Bundan sonra kitaptaki 3 nolu ve diğer açıklayıcı dip notlar Mehmet Zihni efendiye ait mi yoksa , kitabı bastıran şahsa mı ait pek anlayamadım. )

Îmâ, baş eğmekle, olabileceğinden  başıyle îmâ’dan aciz olma, ne gözüyle ne kaşıyla ne de kalbiyle, îmâ etmek olmaz. Onun halefi olan îmâ dahi, ele ve ayağa taalluk etmediği gibi, göze ve kaşa ve kalbe dahi taalluk etmez….Sh 355..

**************************************************************-*********

MUHAMMED  bin KUTBUDDÎN  Îznîkî    Cennet yolu ilmihali 

 ölüm Edirne m. 1480  (Ni’met-i islâm)isimli bir eser yazmış ve bu eser pek çok kimse tarafından  kaynak eser    olarak kabul edilmiş.

…..Yere secde yapmaktan âciz olan, ayakta okuyup, rükû’ ve secde için oturarak îmâ  eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha  çok  eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Birşey üzerine secde etmesi lâzım değildir…..

http://www.namazkitabi.de/namaz-kitabi/besinci-bolum/hastalikda-namaz

http://www.amentu.com/Cennet_yolu_ilmihali

*******************************************************************************

MUSTAFA VARLI        İslam İlmihali     Diyanet işleri başkanlığı din işleri  yüksek kurulu uzmanı      Vakit Yayınları

Hanefi ve Şafii mezhebine göre  

Oturarak namaz kılan kimse, secde için yere kadar eğilemiyorsa hem kıyamı, hem rükuu ve hem de secdeleri oturarak yapabilir.. Ancak bu durumda rükû, biraz eğilerek, sücud ise biraz daha fazla eğilerek yapılmalıdır.   (hasta namazı bahsi)                                            **********************************************************************************

İSMAİL KARAKAYA     Dr          Namaz İlmihali      Diyanet Yayınları

HALİL ALTUNTAŞ         Dr

Hastalığı nedeniyle ayakta veya oturarak namazını kılamayan kimse sandalyede oturarak namazını kılabiliyorsa bu şekilde kılar., rükû ve secdeyi de sandalyede biraz eğilerek yapar. sayfa 221

**************************************************************************************

A. FİKRİ YAVUZ       İslam  İlmihaliSecde ve rükuu yapmaktan aciz kalanlar, hastalık durumlarına göre rükuu ve secdelerini vücudu veya başı eğerek  işaretle yaparlar ki buna İma denir. Vücut veya baş secde için rükû’dan biraz daha fazla eğilerek yapılır. Sh 170

*********************************************************************************************************************

Nurul-İzah وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه

Rükû ve secde etmek de mümkün değilse oturduğu yerde îmâ ile kılar. îmâ ederken secde için,

rükû için eğildiğinden daha fazla eğilir.Fazla eğilmezse caiz olmaz. Üzerine secde etmek için  yüzüne doğru herhangi birşey yükseltmez……

***********************************************************************

Fetevayi Hindiyye   +   Kadıhan

Ayakta durmaktan, rükû’a eğilmekten ve secdeye varmaktan aciz olan kimsenin, namazı oturarak kılmaya gücü yetiyorsa oturarak îmâ ile kılar. Secdelerini, rüku’larından daha fazla eğilmek sureti ile yapar. Fetevayi Kadihan’da da böyledir……

Fakat, yastık yere konmuş ise ve hasta olan şahıs bunun üzerine secde ediyorsa, namazı caiz olur. Hulasa’da da böyledir. Fakat, böyle yapmakla, o kimse, kötü bir iş yapmış olur. Muzmarat’ta da böyledir.

http://www.maviekspres.com/index.php?action=printpage;topic=10956.0

********************************************************************************** 

   ÖMER ÖZTOP               Namaz Hocası

Oturarak namaz kılan kimselerin ruku ve secde yapabilecek güçleri yoksa, ruku ve secdeleri îmâ ile yaparlar., yani vücut veya başı rükû için biraz eğerler secde için  biraz daha fazla eğerler. Sh 153

****************************************************************************************

HASAN YAVAŞ       Kitab-üssalat        Hakikat Yayınları  + online kitap

Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rüku ve secde için oturarak ima eder. Oturup rüku için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemiyen, başını eğer. Birşey üzerine secde etmesi lazım gelmez….  Sayfa 114

******************************************************************************************
 MEHMET ORUÇ               Online Kitap    Yolculukta Namaz

İma ile kılar. Yani  rüku için bedeni ile biraz eğilir. Secde için bundan daha çok eğilir..

..http://www.mehmetoruc.com/rehber/namaz2/BesVakitNamaz/besvakit/yolculuknamaz.htm

********************************************************************

HAMDİ DÖNDÜREN   Prof Dr.   İslam İlmihali      Erkam Yayınları

(Kıyam namazda)  Oturarak namaz kılmada rukuu ve secdeler güç yettiği ölçüde yapılır. Eğer belin eğilmesi mümkün değilse veya sakıncalı olacaksa, başıyla ima eder. İmada baş secde için rukudan biraz daha fazla eğilir. Böylece  ikisi birbirinden ayrılmış olur.

Hamdi Döndüren Kendisine attığımız mail’e aşağıdaki cevabı göndermiştir. Cevap hanefî mezhebinin görüşünü yansıtması bakımından önemlidir.

Yan: Hamdi Döndüren hasta namazı    to Husnu KokturkHüsnü Köktürk kardeşimize, Îmâ eğilmek anlamına geldiği için başın eğilmesini de kapsar ve derecesi rahatsız olan kişinin durumu ile ilgili olarak belirlenir. Hz. Peygamber’in yaygın olarak örnek alınan bir hadisinde, oturduğu yerden namaz kılarken önüne eğildiği zaman sert zemine secde etmek amacıyla yüksek bir şey (belki yastık), onun üstüne de tahta türü bir şey koyup namazını kılmaya çalışan kişiyi Allah’ın Rasûlü görünce, önündeki yüksekliği kaldırtmış ve biraz eğilmesi rüku daha fazla eğilmesinin de secde sayılacağını belirtmesi bu konuda fikir veriyor.

Hanefi mezhebi beden hareket ettirilemezse, baş iması ile namazı yeterli görürken, Şafiiler baş eğilemezse, göz imasıyla da namaz kılınabileceğini söylerken, Hanefiler böyle bir durumda olan hastanın günlük namazı kazaya bırakma hakkının olduğu görüşündedir. Sonuç olarak günümüzde camilerde arka tarafa fazlaca sandalye veya oturma yeri konulmaya başlandı. Bu konuda görüştüğümüz  bazı doktorlar görüşüp, yüksek din kurulu başkanı ile de paylaştığımız sadece fıtığı vb. ile diz kapaklarını bükememe gibi iki rahatsızlık için sandalye kullanma, bunun dışındaki tansiyon vb. ayakta durmayı engelleyen rahatsızlıklarda,

mümkünse ilk tekbiri ayakta alıp yere oturma ve ondan sonrasını oturduğu yerden baş ve bedeni biraz eğip rüku daha fazla eğip secde iması yapması,yatalak hastanın ise ayaklarını kıble tarafına getirip başının atına yüksekçe yastık koyarak kıbleye çevirmesi ve baş hareketi yaparak namazını kılmaya çalışması asıldır. Kısaca ima kişinin gücü ile sınırlı olduğu için az eğilme çok eğilme, beli düz oluncaya karar bükme gibi külfetler hastaya yüklenemez. Sembolik hareketler ima için yeterli olabilir. Uçakta veya otobüste oturduğumuz yerde namaz kılmada olduğu gibi. Selamlar.

****************************************************************************

Mehmet Ali Demirbaş    Namaz   Online kitap    http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4496.

Sual: Beli ağrıyan namazını nasıl kılar?
CEVAP
Secdeye gidemeyen, yere oturup ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar. Yani rüku için azıcık eğilir, secde için ondan biraz daha fazla eğilir, böylece namaz kılınır. Sandalyeye oturarak kılınmaz. İlla ki sandalyeye veya koltuğa oturmak gerekiyorsa, o zaman önüne başka bir sandalye, tabure vesaire koyarak ayaklarını onun üstüne koyar, yani ayaklar kıbleye karşı uzatılarak namaz kılınır. Sandalyede oturup ayakları aşağı salarak kılınmaz.

Sual: Boynumdan ameliyat olacağım için başımla ima edemem. Ne yapmam lazım? 
CEVAP

Vücudunuz sağlam  olduğuna göre, yere oturursunuz. Rüku için belini biraz eğersin, secde için de ondan biraz daha fazla eğersin, boynu hareket ettirmemen mühim değil..
……..Sual: Alnı ile burnunda yara olan veya başka bir hastalık sebebiyle başını yere koyamayan hasta nasıl namaz kılar?CEVAP
Oturup ima ile namazını kılar. Rüku için biraz eğilir, secde için, rükuda eğildiğinden daha çok eğilir.   

Göz ile ima olur mu?

Sual: Göz ile ima olur mu?
CEVAP
İma baş ile, vücut ile olur. Göz, kaş ve kalb ile ima olmaz. Fetva böyledir  

******************************************************************************************************************************

YUSUF KERİMOĞLU          Emanet ve ehliyet       namaz bahsi

(459) Dikkat edilecek husus; secdeleri, rükûlarından daha fazla eğilmek suretiyle edâ etmesidir. Feteva-ı Kadıhan’da da böyledir. Eğer secde ve rükû’da eğilme miktarı müsavi olursa, namaz caiz olmaz. Bahru’r Raik’te de böyle zikredilmiştir.                 *******************************************************************************************************                                         Mızraklı İlmihal  ( Bu yazı şerh gibi  gözüküyor)

Secde ve ruku yapmaktan aciz kalanlar hastalık durumlarına göre  ruku ve secdeler için  vucudu veya başı eğerek işaretle yaparlar.

******************************************************************************************** 

İmran İbni Husayn şöyle demiştir.-Bevasir illetine mübtela idim. Nebiyy-i Ekrem sall’llahu alethi vesellem’den salat-ı marızm keyfiyetini sordum. “Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak, ona da gücün yetmezse yan yatarak kıl.” buyurdu. Buharî

Hastalıkta namaz  Şafii mezhebinde de başını  yere, secde mahalline koyamayan kimse hakkında  tam görüş birliğine varılmamış konulardan birisidir.  Onlardan bir kısmı (imam-ı Gazali.+.İmamül Haremeyn..)yastık..vesaire gibi yüksek bir yer üzerine gerçek secde yaparlar. Onları bu şekilde davranışa sebep olan aşağıdaki hadis-i şerif olabilir

أنَّهاَ   كَانَ  بِهاَ  رَمَدٌ  فَسَجَدَتْ  على الْمِرْفَقَةِ  فَجوْزَ لَهاَ رَسُولُ اللّهِ

Ümmü Selemenin gözü ağrıyordu. Yastık üzerine secde etti.  Resulullah (sas) da ona bunu caiz gördü.

Mebsut 384 hasta namazı   Abdürrezzak, Musannef, 11/478    İbn Ebu Şetbe, Musannef, 1/244

*************************************************************************

Îma nedir?  Cevabı zor gibi gözüküyor. Bazıları îmâ’ yı sadece baş eğme hareketi olarak görürken bazıları da îma’ yı hem baş hem de bedenle yapılabilen bir hareket olarak görüyorlar.   Beden eğilmesini îmâ sayan Zamanımız fıkıhçılarından biri

A. FİKRİ YAVUZ  İslam  İlmihali: Secde ve rükuu yapmaktan aciz kalanlar, hastalık durumlarına göre rükuu ve secdelerini vücudu veya başı eğerek  işaretle yaparlar ki buna Îmâ denir. Vücut veya baş secde için rükuu’dan biraz daha fazla eğilerek yapılır. Sayfa 170

Zamanımız da   fıkıh ile uğraşan şu gibi isimler de beden eğilmesini îma kabul ederler. Mustafa varlı,  Hamdi Döndüren,  Ömer Öztop,  Hasan Yavaş , Mehmet Ali Demirbaş, Mızraklı ilmihal açıklaması …. Bazı fakihler ise Îmâ yı eğilmek olarak anlatmışlar fakat bunun baş ile mi beden ile mi olduğunu açıkça belirtmemişler. Mehmet Zihni Efendi (Niğmetül-İslam)isimli büyük fıkıh kitabında îmâ için eğilir ifadesini kullanmış: (Sücud için olan îmâ, ruku için olan îmâdan aşağıca olur, yani biraz daha eğilir.) .

HALEBİ, Halebi isimli  eserde bir yerde beden eğilmesi  îmâ türü olarak kabul ediliyor. Bak Halebi Sagir ve Tercemesi sayfa 167.  Yastık üzerine secde etmek isteyen biri için kullanılan ifadeler şöyledir. (Eğer yastık yer üzerinde olur da, onun üzerine secde ederse yine caiz olur. Fakat eğer yerin kuvvetini bulursa onun namazı rüku ve sücut ile olur. Eğer bunu bulamazsa onun namazı yine îmâ  iledir.) —-Bunu daha iyi açıklayacak olursak Bir kısım Şafii mezhebinde olanların yaptığı gibi yerdeki yastık gibi bir yükseltiye secde edecek kişi elbette bunu gövdesiyle eğilerek yapabilecektir. Baş yastığa iyice değmiş ve yastığın sertliği hissedilmişse, bu namaz dosdoğru secde ile yapılan bir namaz olur, ama baş yastığa ancak ulaşmış, yastığın sertliği hissedilmemiş ise secdesi doğrudan secde değil bel eğilmesi suretiyle yapılan îmâ  secdesi olur.—-

“Tevzihu’l Mesail”    TAM İLMİHAL

[İran menşeli veya  Caferi Türkçe bir ilmihal  kaynak ‘da rüku ve secdede eğilme, eğrilme anlayışı :

Eserin Orijinal Adı:  “Tevzihu’l Mesail”    TAM İLMİHAL

http://www.sistani.org/index.php?p=741491&id=56&pid=3127

http://islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/tamilmihal/book.htm#_Toc111104591  

RÜKÛ –  Eğer bir şeye yaslanarak da normal şekilde rükû yapamazsa, rükû denilecek kadar eğilmelidir. Bu kadar da eğilemezse, başıyla rükû için işaret etmelidir
1023- Rükû miktarınca eğilemeyen kimse, bir şeye yaslanarak rükû etmelidir. Eğer bir şeye yaslanarak da normal şekilde rükû
yapamazsa, rükû denilecek kadar eğilmelidir. Bu kadar da eğilemezse, başıyla rükû için işaret etmelidir.

1055- Oturabilen fakat alnını yere ulaştıramayan kimse, secde denilebilecek miktarda eğilebiliyorsa eğilmeli..

1057- Asla secde edemeyen, secde denilebilecek kadar da eğilemeyen kimse,  secde için başıyla işaret etmelidir.]

*********************************************************************************************

Hüsnü Köktürk‘ten   Yorum-açıklama veya bir gözlem (sadece hastalıkta namaz için )   Hastalıkta namaz

Hastalıkta namaz ile ilgili yazılar çok ise de delil kabul edilen kaynakların hepsi  güçlü belgeler olarak gözükmeyebiliyor. Müslim gibi en muteber hadis kaynağında hastalıkta namaz konusunda  hiç hadis-i şerif yok. Yine en sahih hadis kitabı addedilen iki kitaptan biri olan  Buharî isimli hadis kaynağında îmâ  kelimesinden hiç bahsedilmiyor. Îmâ kelimesinin bulunduğu hadis Buharî ve Müslimin dışında  bulunuyor. Hatta îmâ kelimesini kütübü sitte denen 6 kitabın içerisinde dahi şu ân’a kadar hiç bulamadım diyebilirim. Fetva verirken sadece bilgi toplamaya çalışılmış, bilgi kaynağının sıhhat durumu üzerinde fazla düşünülmemiş gibi bir ortam görüyorum. En birinci fetvalar Kütüb-ü sitte dışındaki bir veya iki hadis-i şerif üzerinden verilmiş. Öyle ki kitap yazan fakihler kaynak olarak hadisi şerifin bulunduğu (kaynak  kitap) ismini dahi belirtmemişler  İmrân hadisi şöyledir diyerek ….yazılarına devam etmişler.

Bir yazı, veya bilginin bulunduğu bir kaynak okurken dip notların yazara mı ait yoksa sonradan mı konmuş olacağı akla gelmeli ve parantez içi yazıların, dip notların, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kimler tarafından kaleme alınmış olduğunu nazar-ı itibara almakta fayda görüyorum.

Îmâ kelimesinin bulunduğu Kaynakların birisi  Zeylaî nin Nasbu’r-Raye cilt 2 sayfa 175 isimli kitabından. Mehmet Zihni Efendinin Nimetül-İslam isimli kitabında bahsedilen hadis-i-şerif buradan alınmış olabilir. Hadis-i-şerifin Arapça aslını  henüz bulabildim. Ama biraz yukarda Nurul- İzah maddesinin arapça bölümü ne bak. Bu hadis-i-şerifin tercümeleri Îmâ ya eğilmek anlamı  verenlere rehber gibi gözükebiliyor.  Îmâ da baş  kelimesine önem verenlerin  kaynak kitabı genelde Taberani  den. Yani Camiul-Kebir.  Bu hadisi şerifi Şafii fakihlerinden İmam-ı Rafiî almıştır. Kanaatimce Şafiilerde yaygın olması gereken bu görüş yurdumuzda Şafii ve hanefilerin iç içe yaşaması sebebiyle hanefi halk üzerinde de tesiri olmuş halk üzerinde kanaat karmaşaşı doğnuş, bu konuda sorgu sualler artmıştır. Esasen Dînî konularda yazı yazan  ve konuşma yapan kimselerin kendi mezheplerini gizlemeyip alenen söylemesinde de yarar var. Ayrıca eser yazarken de komşu mezheplerin görüşlerine yer verilmesi konunun daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır

Çoğu konuda detaylı bilgi vermekle tanınan  Mebsut  isimli kitap, Taberaniden (Camiu-l kebir)Hasta namazı ile ilgili hadis naklederken,  Bezzar,  Magrifet ve   Darekutnî de ki hadisi şerifleri görmemiş veya onlara ulaşamamış olması dikkat çekicidir

*************************************************************************************************************

 Buhari de taksir  bölümünde  Salat-i Mariza  konusunda sadece tek bir adet hadis-i şerif var ki: Bu hadis-i-şerif üzerinde saten bir ihtilaf yok.

عَنْ عِمْرَانَبْنَ حُصَيْنٍ رَضِى اللّ هُ عَنْهُ قَالَ كَان َتْ بِى بَوَاسِيرُ فَسأَلْتُ النَّبِى َّ صَلّى اللّهُ عَلَ يْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائماً فَاإِ نْ لَمْ تَسْتَطِعْ ف َقَاعِداً  فَاإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلى جُنْبٍ

İmran İbn-i Husayn radıya’allahu anh’den:   Şöyle demiştir. Bevasir illetine mübtela idim. Nebiyyi ekrem (sas) den salat-ı marizm keyfiyetini sordum.  “Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak, ona da gücün yetmezse yatarak kıl.” Buhari cit 3  sayfa 397– 572 nolu hadis’ i şerif

En kuvvetli hasta namazı delili, fakat burada îmâ  kelimesinden söz edilmiyor.

Somalili Muhaddis  Zeyleî’  nin Arapça Nasbur’-raye li ehadis el Hidaye isimli kitabın Arapçasını çok zorlukla internet ortamımda DOC uzantılı dosyalar halinde bulabildim. Birbirine yakın, birkaç rivayet toplamış, zayıf gördüklerini de almış, bunlara “garip” ismini vererek tasvip etmediğini belirtiyor. Aşağıdaki hadis- şerif 174 üncü sahifede Cabir hadisi.  Bu hadis-i şerif Müsned-i Bezzâr’ da ve  Beyhâkî’ nin  mağrifet’ inde bulunuyor.حَدِيثُ جَابِرٍ، فَ أَخْرَجَهُ الْبَزَ ّارُ فِي “مُسْنَدِه ِ”. وَالْبَيْهَقِيُ ّ فِي “الْمَعْرِفَةِ” ع َنْ أَبِي بَكْرٍ الْ حَنَفِيِّ ثَنَا سُف ْيَانُ الثَّوْرِيُّ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ع َنْ جَابِر  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَس َلَّمَ عَ ادَ مَرِيضًا، فَرَآهُ ي ُصَلِّي عَلَى وِسَا دَةٍ، فَأَخَذَهَا، فَرَمَى بِ هَا، فَأَخ َذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ هُ، فَرَمَى بِهِ،   وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْ ضِ إنْ اسْتَطَعْت، و َإِلَّا فَأَوْمِئْ إيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَك أَخْفَضَ م ِنْ رُكُوعِك

Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem  efendimiz hazretleri, bir hastayı ziyaret buyurup, önüne yastık alarak, namaz kılmakta görmüşler, yastığı atmışlar. Hasta önüne bir tahta almış, onu da atıp : <Muktedirsen yere secde yaparak kıl, değilsen, imâ et ve sücudun için olan îmâ’ yı rükûu için olan îmâ dan daha aşağıda yap>

175 inci sahifede ise benzer  şöyle bir hadis-i var  Süneni Darekutni den

وَأ َخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي “سُنَنِهِ” عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْح ُسَيْنِ  الْعُرَنِيِّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَر ِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن ْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْن ِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ا لنَّبِيِّ صَلَّى ال لَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ، قَا لَ:

“يُصَلِّي الْمَر ِيضُ قَائِمًا، فَإِ نْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَ مْ يَسْتَطِعْ أَنْ ي َسْجُدَ، أَوْمَأَ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُو عِه

Hadis-i Şerifin kabaca anlamı şu şekildedir

<Hasta namazı ayakta kılar, buna gücü yetmezse oturarak, kılar, secdeye gücü yetmeyen, imâ eder ve sücud için olan îmâ’,  rükûu için olan îmâ dan daha aşağıda olur>

İkinci bir önemli husus zamanımız ilmihal yorumcularının yaptıkları parantez içi açıklamalar dır ki bu açıklayıcılar her nerede bir  îmâ kelimesi görseler hemen bir parantez açıp oraya baş  kelimesini sıkıştırıyorlar. Eserin veya hadis-i şerifin bünyesinde bulunmayan, aslında var olmayan bir ifadenin oraya konulması ne derece doğru bir hareket olur?

Namaz beden ile yapılan, bir ibadettir ve hastalar bu işlemi  (güçleri yettiği ölçüde yapacakları şeklinde) bir kural konulmuştur. Uygulamalarda hastalar cidden yapabileceklerini yapabiliyorlar mı? Yani yapabilenin  kıyam yapabilmesi, belini eğmesi ve buna da gücü yetmeyenin başını eğmesi gibi.

Fıkıh işlerinde hayli çalışmaları olmuş, Mısır’a araştırıcı olarak gitmiş bir fakih arkadaşıma hasta namazı konusunu sordum. Cevap  şu idi[ seferi  namazında da durum böyle –temb…tercih….. etmiş….]

Kanal 7 de onu ile ilgili çok detaylı bir video adresi

http://www.youtube.com/watch?v=W1D_UZMyJKg

http://www.youtube.com/watch?v=FHAHlupSDTMhttp://www.videoislamiyet.com/759/sandalyede-namaz-kilinir-mi-fatih-kalender-hocaefendi.html

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s